18. 7. Drahomíra

Zítra: Čeněk
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů obce Mysletín

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
zákon č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů
zákon č. 111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV obce Mysletín o místním poplatku ze psů č. 2/2023 (DOC) 15.12.2023
OZV obce Mysletín o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 1/2023 (DOC) 15.12.2023 
OZV č. 2/2022 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mysletín (PDF) 10.12.2021
OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (PDF) 10.12.2021
OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů (PDF) 4.12.2020
OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (PDF) 28.1.2016
OZV č. 4/2011 - požární řád obce (PDF) 15.4.2011
OZV Č. 1/2015 - systém třídění odpadů (PDF) 30.3.2015
OZV č. 2/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností (PDF) 12.11.2012